Grįžti
5. Namai iki 80kv.m.
Viskas apie namus iki 80kv.m.
S.Š.
Nuo 2017-01-01 reikalingas statybą leidžiantis dokumentas (supaprastintų leidimų nebeliko, reikalingas leidimas analogiškas "normaliam" namui) nesudėtingiems statiniams - VIENO BUTO NAMAMS ir mieste ir rajone. Leidimo nereikia tik SODO NAMUI iki 80kv.m., jei jūsų sklypas yra sodų paskirties. Likę privalumai - nereikalingas techninis prižiūrėtojas, atestuotas Darbų vadovas (kvalifikacijos reikalavimus tikslintis STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas").

 

 

Ar man reikia leidimo jei pradėjau statyti namą iki 2016-12-31? Oficialus atsakymas:

 

 

http://www.vtpsi.lt/node/3271

 

 

 

Nesudėtingas statinys - iki 80kv.m. vidaus patalpų ploto (neskaitant rūsio), iki 8,5m aukščio, tarp laikančių sienų iki 6m.

 

 

 

Detaliau dėl leidimų čia:

 

 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas"

 

3 priedas

 

 

ATVEJAI, KADA PRIVALOMAS STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS naujo nesudėtingojo statinio statybai, rekonstravimui, statinio kapitaliniam ar paprastajam remontui

 

 

1. Leidimas statyti naują statinį privalomas šiais naujo nesudėtingojo statinio statybos atvejais:

 

 

1.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41], Europos ekologinio tinklo „Natura 2000" teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) - statant I grupės nesudėtingąjį statinį (SODO NAMĄ);

 

 

1.2. mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41], gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18] šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000" teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) - statant II grupės nesudėtingąjį statinį;

 

 

1.3. statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą;

 

 

1.4. magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, - statant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį.

 

2. Leidimas rekonstruoti statinį privalomas šiais nesudėtingojo statinio rekonstravimo atvejais:

 

2.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41] - rekonstruojant I grupės nesudėtingąjį statinį;

 

2.2. mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41], gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18] šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000" teritorijoje (jeigu rekonstruojamas ne sodyboje esantis statinys) - rekonstruojant II grupės nesudėtingąjį statinį;

 

2.3. rekonstruojant nesudėtingąjį pastatą, kai jo paskirtis keičiama į gyvenamąją;

 

2.4. magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, - rekonstruojant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį.

 

 

Norint pirkti projektą internetu, el. paštu info@pigusnamuprojektai.lt atsiųskite skanuotą arba fotografuotą telefonu:
  1. Žemės sklypo registro išrašą iš registrų centro
  2. Žemės sklypo ribų planą (dvipusis lapas)
Parašykite duomenis:
  1. Projekto numeris, dominantys pakeitimai (jei tokių reikia).
  2. Jei domina individualus projektas - atsiųskite eskizą arba surašykit pageidavimus.
Per 1 darbo dieną su jumis susisieksime el. paštu.